Wystawa Wrocławskiej Grafiki Użytkowej to cykliczne wydarzenie, będące przeglądem dokonań wrocławskich projektantów.

27. edycja jest poświęcona projektom powstałym od czerwca 2018 - czerwca 2020, które związane są z miejscem matematyki w projektowaniu.

Nie ku chwale twórców, lecz dla nauki własnej i innych

Pierwsza edycja WWGU została zorganizowana przez Kazimierza Rainczaka w 1966 roku. “Nie ku chwale twórców, lecz dla nauki własnej i innych”. W założeniu komitetu organizacyjnego wystawa miała być wydarzeniem cyklicznym, odbywającym się co 2 lata, dokumentującym rozwój grafiki użytkowej we Wrocławiu i integrującym środowisko lokalnych projektantów. Stało się jednak inaczej.

Kolejna wystawa datowana jest bowiem na rok 2016. Pięćdziesiąt lat ciszy, którą przerwała dopiero Fundacja 102, zakładająca w swoich działaniach popularyzację grafiki użytkowej i typografii oraz też dbanie o ich obecność w przestrzeni publicznej. To dzięki niej mogliśmy doświadczyć 25. edycji Wrocławskiej Wystawy Grafiki Użytkowej (tak to nie błąd).

Ta mała/wielka (niepotrzebne skreślić) zmiana zapoczątkowała na nowo tradycję i już w 2018 roku dwie studentki Komunikacji Wizerunkowej z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego zorganizowały 26. edycję wystawy. Za myśl przewodnią obrane zostało dobre projektowanie, które upraszcza komunikację i rozwiązuje problemy.

Teraz czas na 27. edycję Wystawy Wrocławskiej Grafiki Użytkowej. Odbędzie się ona w wyjątkowej przestrzeni z własną niepowtarzalną historią. Od 1959 roku budynek był siedzibą wrocławskich zakładów elektronicznych (Elwro), natomiast od 2011 roku swoją siedzibę ma tutaj wrocławska filia Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS.

Kategorie

Grafika użytkowa to różnorodność. Nie sposób określić przewagi którejś z jej dyscyplin nad inną. Każda rządzi się innymi prawami i na inne rzeczy kładzie większy nacisk. Nam, jako organizatorom, zależy na stworzeniu miejsca umożliwiającego dostrzeżenie różnic pomiędzy projektami.

Tematem przewodnim 27. edycji WWGU jest związek matematyki i projektowania. Jest to poniekąd echem roku 2019, który został okrzyknięty rokiem matematyki. Chcemy udowodnić, że bez matematyki grafika użytkowa nie mogłaby istnieć. Przecież na co dzień plączemy się w siatkach projektowych, walczymy o symetrię lub jej brak, a złoty podział to jedyne złoto jakiego potrzebujemy… Każdy twórca na swój sposób to zinterpretuje i na swój sposób może to udowodnić. My natomiast zachęcamy do takiego poszukiwania matematyki w projektowaniu.

Decydujemy się na otwarcie trzech kategorii 27.WWGU:

  • Prace komercyjne
  • Prace niekomercyjne
  • Projekty studenckie